,

Freeview Digital TV Televes UHF Antenna


Freeview Digital TV – high quality UHF directional terrestrial antenna, which is recommended to receive in digital quality English terrestrial television channels Freeview otherwise known as Digital TV

£29.99

Freeview Digital TV – high quality UHF directional terrestrial antenna, which is recommended to receive in digital quality English terrestrial television channels Freeview otherwise known as Digital TV

Manufacturer: Televes
Channel: 21-69
Gain: 12dB
F/B ratio: 26dB

Attention!
Please be advised that this product is for pickup in our stores only. Delivery and installation at the customer’s site is also possible.

 

It is also worth remembering that there is a TV Licence fee in England.

Who is obliged to pay a TV licence fee?

Subscription is compulsory in the United Kingdom, the Channel Islands and the Isle of Man. This applies to anyone watching or recording TV programmes in real time or live on an online TV service. The subscription includes all programs, in any language, received anywhere in the world.

It is mandatory regardless of the device used to watch/record the programs. Examples of devices:

 • TV sets;
 • laptops and desktops;
 • tablets and handheld computers;
 • cell phones;
 • game consoles;
 • satellite, cable, digital TV and personal video recorders;
 • DVD, Blu-ray and VHS players/recorders;
 • other television receivers.

More info

 

,

Freeview Digital TV Antena Televes UHF


Freeview Digital TV – wysokiej jakości antena naziemna kierunkowa UHF, która jest zalecana do odbioru w cyfrowej jakości angielskich kanałów telewizji naziemnej Freeview inaczej zwanej też jako Digital TV

£29.99

Freeview Digital TV – wysokiej jakości antena naziemna kierunkowa UHF, która jest zalecana do odbioru w cyfrowej jakości angielskich kanałów telewizji naziemnej Freeview inaczej zwanej też jako Digital TV

Producent: Televes
Kanał: 21-69
Zysk: 12dB
Stosunek F/B: 26dB

Uwaga!
Informujemy, że ten produkt jest do odbioru wyłącznie w naszych sklepach. Także możliwy jest dowóz i montaż u Klienta.

 

Warto też pamiętać, że w Anglii obowiązuje opłata licencyjna TV Licence.

Kogo obowiązuje abonament telewizyjny?

Wykupienie abonamentu jest obowiązkowe na terenie Zjednoczonego Królestwa, Wysp Normandzkich i Wyspy Man. Dotyczy to wszystkich osób oglądających lub nagrywających programy telewizyjne w czasie rzeczwistym lub na żywo w ramach usługi telewizji online. Abonament obejmuje wszystkie programy, w dowolnym języku, odbierane w każdym miejscu na świecie.

Jest obowiązkowy niezależnie od urządzenia wykorzystywanego do oglądania/nagrywania programów. Przykłady urządzeń:

 • odbiorniki telewizyjne;
 • laptopy i komputery stacjonarne;
 • tablety i komputery kieszonkowe;
 • telefony komórkowe;
 • konsole do gier;
 • urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej, kablowej, cyfrowej oraz osobiste nagrywarki wideo;
 • DVD, odtwarzacze/nagrywarki Blu-ray i VHS;
 • inne odbiorniki sygnału telewizyjnego.

Więcej info