Regulamin

Aktualizacja 04.06.2019

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1 Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy oraz obowiązywanie niniejszych warunków sprzedaży

1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez firmę SATservice

2. Sprzedaż produktów podlega wyłącznie niniejszym warunkom sprzedaży. Inne warunki sprzedaży, przede wszystkim warunki sprzedaży pochodzące od klientów, obowiązują tylko wtedy, jeżeli zostaną przez nas uznane.

3. Sprzedajemy nasze towary wyłącznie na rzecz konsumentów w ilościach zwyczajowo w handlu przyjętych.

4. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Informacja o produktach zamieszczone w sklepie internetowym nie oznacza, ze produkty są dostępne w magazynie lub u naszych dostawców.

§ 2 Zawarcie umowy

1. W ramach sklepu internetowego mogą Państwo wybrać z oferty poszczególne produkty oraz poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy, potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży, oraz klikną na ikonkę „przejdź do realizacji zamówienia”. Do chwili naciśnięcia tej ikonki mogą Państwo w każdej chwili zmienić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia.2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy; potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu.3. Zastrzegamy sobie warunek przyjęcia zamówienia; nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy na podstawie zamówienia. Zawarcie umowy powstaje dopiero wtedy, kiedy realizujemy wysyłkę zamówionego towaru. Na ten temat zostanie wysłana osobna informacja poprzez wiadomość e-mail.

§ 3 Dostępność oraz czas dostawy towarów

1. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u naszych dostawców lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Państwa zamówienia, otrzymają Państwo od nas o tym zawiadomienie droga elektroniczna na wskazany adres e-mail. Najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zamówienia zostaną zwrócone Państwu pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

2. Do sprzedażny promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych ta forma sprzedaży w naszym magazynie lub u naszych dostawców.

3. O ile zamówiony przez Państwa towar względnie zamówione przez Państwa towary są dostępne, czas dostarczenia towarów na podany przez Państwa adres w normalnym toku czynności będzie wynosił ok. dwóch do pięciu dni roboczych (maksymalnie 1 tydzień) od chwili wpłynięcia Państwa zamówienia. W przypadku jednak, gdy wybiorą Państwo przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na nasze konto.

4.Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii za pośrednictwem firm kurierskich: UPS, Parcel force, Royal Mail.

§ 4 Metody płatności

  1. Przy dokonywaniu zapłaty mogą Państwo korzystać z następujących form płatności- płatność kartą kredytową (VISA, Master Card),
    – płatność PayPal

– przelew na konto:

SATservice

Sc: 09-01-28

Acc: 48685866

Santander Bank

2. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wskazanych wyżej rodzajów płatności do jednej lub kilku rodzajów płatności.

§ 5 Zastrzeżenie własności

  1. Do czasu pełnej zapłaty ceny wysłane przez nas towary pozostają nasza własnością.

§ 6 Roszczenia wynikające z wad rzeczy i odpowiedzialność odszkodowawcza

  1. W zakresie wad prawnych i fizycznych rzeczy obowiązują regulacje ustawowe. Wszelkie informacje o towarach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią gwarancji.  Reklamacje składa sie droga elektroniczna na adres:
    office@satservice.co.uk

Reklamacje telefoniczne nie będą przyjmowane.

Reklamacje rozpatrywane są  w terminie 30 (trzydziestu) dni.

2. W przypadku wady towaru mogą Państwo wymienić go na taki sam sprawny lub domagać się zwrotu jego wartości. Warunkiem wymiany lub zwrotu wartości towaru jest dostarczenie wadliwego produktu do naszego sklepu.

3. Klient ma prawo do zwrotu towaru do 14 dni od daty zakupu na własny koszt jeżeli:

  • nie jest to dekoder prepaid z doładowanym pakietem lub samo doładowanie karty
  • produkt będzię w oryginalnym opakowaniu i nie posiadał śladów użytkowania

Dekodery własnościowe prepaid podlegają 12 miesięcznej gwarancji firmy skymax.pl

W razie usterki w trakcie użytkowania dekodera, klient jest zobowiązany do odesłania sprzętu do gwaranta w Polsce na własny koszt. Klient również pokrywa koszty odesłania do Niego naprawionego lub wymienionego towaru.

Firma SATservice nie pokrywa kosztów wysyłki do punktów serwisowych i nie jest zobowiązana do przyjęcia uszkodzonego dekodera.

4. Reklamacje na doładowanie kart nie będą rozpatrywane jeżeli klient podał błędnie numery sprzętu lub podany dekoder nie współpracuje z daną kartą lub karta została zakupiona lub doładowana u innego dystrybutora. Takie zamówienia uważa się za zrealizowane bez możliwości refundacji.

5. W ofertach prepaid sporadycznie mogą występować 24-48h przerwy nadawania sygnału z przyczyn technicznych.

6. W każdym czasie klient może poszerzyć swą listę kanałów na wyższy pakiet od obecnie posiadanego.

7. W ofertach prepaid przedłużeniowych na niższy pakiet niż obecny, mogą występować dodatkowe koszty administracyjne w zależności od posiadanej oferty pakietu kanałów i możliwości systemowych.

§ 7 Prawa autorskie i znaki towarowe

  1. Prowadzona przez nas strona internetowa, jak również jej cala zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, design, prezentacje, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a także wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych..