Zwroty i Reklamacje


Reklamację można zgłosić za pośrednictwem formularza na stronie Kontakt podając nr zamówienia lub nr wadliwego towaru. Można także powiadomić nas listownie tradycyjną pocztą.

Reklamacje telefoniczne nie będą uznawane.

Klient ma prawo zwrócić wadliwy towar do 14 dni od daty zakupu na koszt własny. Klient również pokrywa koszty odesłania do Niego naprawionego lub wymienionego towaru.

Reklamacje rozpatrywane są  w terminie 30 (trzydziestu) dni.

W przypadku zwrotu towaru z przyczyn niezależnych od sprzedawcy zastrzegamy sobie prawo do odliczenia 20% kosztów administracyjnych od wartości zamówienia.

Więcej informacji zawarto w Regulaminie Sklepu.